Aşgabat şäheriniň çagalar çeperçilik mekdepleriniň zehinli okuwçylarynyň arasynda surat çekmek boýunça bäsleşik we ýurdumyzyň muzeýleriniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahaty