Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde “Türkmenistan–Bitaraplygyň mekany” atly halkara fotosergi we maslahat